nct127160720.png

名稱:NCT 127
隸屬公司:SM Entertainment
出道日期:2016年7月7日
出道作品:〈Fire Truck (소방차)〉
成員:七名

官方網站:http://nct.smtown.com/
官方Facebook:https://www.facebook.com/NCT.smtown
官方Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCwgtORdDtUKhpjE1VBv6XfA
官方微博:http://weibo.com/NCTsmtown

簡介:
是韓國SM娛樂有限公司推出的世界型男子演唱組合NCT的小分隊,127為韓國首爾的經度,表示該子團是將以首爾為基礎,向世界舞台活動的團體。由泰一、泰容、悠太、在玹、昀昀、Mark、楷燦組成。

 

成員介紹:

Tae Il

TaeIl-3.jpg

姓名:文泰一 / 문태이 / Moon TaeIl
出生日期:1994年6月14日
血型:O型
星座:雙子座
國籍:韓國
隊內擔當:主唱

經歷:
2015年 〈Because Of You(단 한 사람)〉《生意之神-客主2015》OST

 

 

 

Tae Yong

TaeYong-2.jpg

姓名:李泰容 / 이태용 / Lee TaeYong
出生日期:1995年7月1日
血型:O型
星座:巨蟹座
國籍:韓國
學歷:首爾公演藝術高中
隊內擔當:隊長、主Rapper、主領舞

 

 

 

Yuta

Yuta-3.jpg

姓名:中本悠太 / 나카모토 유타 / Nakamoto Yuta
出生日期:1995年10月26日
國籍:日本

隊內擔當:領Rapper

 

 

 

Jae Hyun

JaeHyun-2.jpg

藝名:在玹 / 재현/ Jae Hyun
姓名:鄭閏伍 / 정윤오 / Jung Yoon Oh
出生日期:1997年2月14日
血型:A型
星座:水瓶座
國籍:韓國
隊內擔當:領唱、領Rapper

 

 

WinWin

WinWin.jpg

藝名:昀昀 / 윈윈 / WinWin
姓名:董思成 / 동사성 / Dong Si Cheng
出生日期:1997年10月28日
國籍:中國
隊內擔當:副唱、副Rapper、領舞

 

 

 

Mark

Mark.jpg

藝名:Mark / 마크
姓名:李珉亨 / 이민형 / Lee MinHyung
出生日期:1999年8月2日
血型:A型
星座:獅子座
國籍:加拿大
隊內擔當:領Rapper

 

 

HaeChan

HaeChan.jpg

藝名:楷燦 / 해찬 / HaeChan
姓名:李東赫 / 이동혁 / Lee Dong Hyuk
出生日期:2000年6月6日
隊內擔當:領唱

 

 

音樂作品:

迷你專輯

首張迷你專輯《NCT #127》

NCT #127.JPG

發行日期:2016年7月10日(數位)、2016年7月11日(實體)
語言:韓文

1.Fire Truck (소방차)
2.Once Again (여름 방학)
3.Wake Up
4.Another World
5.Paradise
6.Mad City
7.Switch (ft.SR15B)

 

 

Hanzhiyu 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()